Mässa, ”Den gode herden”

Predikant och celebrant: Emmeli Karlsson Lundmark

Gudstjänstledare: Ida Richardsson

Kantor: Rickard Karlsson Lundmark

Sång: Maja Holmgren, Signe Walter, Olof Boman

Missionshälsning: Carina Arvidsson

Ljud: Oskar Wangdell

Grafik: Anna Duveskog

Förbön: 

 • Ekumeniken i Umeå.
 • Vår systerkyrka i Indien. Vi ber särskilt att Gud ska hjälpa dem igenom de stora problem som covid 19 skapat. Och vi ber att du ger styrka och frimodighet till de kristna i Madhya Pradesh att stå fast i sin tro trots allt motstånd från myndigheterna.

Nattvardsutdelning i kyrkan efteråt, kl 13-14:30. 

Gudstjänst, ”Påskens vittnen”

Predikant: Jesper Kronhamn

Gudstjänstledare: Inga-Lis Andersson

Kantor: Oscar Fridolfsson

Musik: Oscar Fridolfsson mfl

Ljud: Jakob Markgren

Grafik: Emmeli Karlsson Lundmark

Förbön:

 • Credo och Barn i alla länder (BIAL) – EFS arbete bland barn runt om i världen.
 • Vi ber också om styrka från Gud till alla i olika länder som måste vara kristna i hemlighet.

Gudstjänst, ”Kristus är uppstånden”

Predikan: Emmeli Karlsson Lundmark

Gudstjänstledare: Anna Duveskog

Kantor: Kristina Sturk Steinwall

Sång: Kristina Sturk Steinwall med sångensemble

Ljud: Rickard Karlsson Lundmark

Sändning: Johan Lundström

Grafik: Anna Duveskog

Förbön: 

 • Björkstakyrkan
 • Vår systerkyrka i Etiopien och allt deras arbete. Idag ber vi särskilt för provinsen Tigray och allt som Mekane Yesus-kyrkan och EFS gör för att hjälpa de som är drabbade av striderna där. Vi ber även för våra missionärer i Addis Abeba, Frida och Andreas Thornell.
 • Första söndagen i varje månad ber vi också för vår vänförsamling i Iringa, Tanzania

Långfredagsgudstjänst – ”Korset”

Predikan: Moa Beak

Gudstjänstledare: Emmeli Karlsson Lundmark

Kantor: Erik Wäcklén

Solist: Anna Duveskog

Ljud: Magnus Gripenroth

Sändning: Rickard Karlsson Lundmark

Grafik: Emmeli Karlsson Lundmark

Förbön:

I samarbete med Grisbackakyrkan

Skärtorsdagsgudstjänst i Umeå Stads Kyrka

Predikant: Emmeli Karlsson Lundmark

Gudstjänstledare: Anna Ruther

Musiker: Kristina Sturk Steinwall & Lisa Oscarsson

Arrangeras tillsammans med Umeå Stads Församling i Umeå Stads kyrka

Gudstjänst för stora och små, ”Palmsöndagen”

Predikan: Emmeli Karlsson Lundmark & Amigos

Gustjänstledare: Clara Persson Harlin

Kantor: Kristina Sturk Steinwall

Sång: några barn…

Ljud: Anders Bäckström

Grafik: Rickard Karlsson Lundmark

Förbön:

 • Umeå Stads kyrka
 • Organisationen Capni i norra Irak, med deras hjälparbete bland kristna flyktingar och andra minoriteter som har flytt p g a IS.

 

Gudstjänst – ”Guds mäktiga verk”

Predikan: Rickard Karlsson Lundmark

Gudstjänstledare: Ulrika Hansson

Kantor: Jan-Erik Ögren

Sång: Sabina Söderback

Piano: David Johansson

Ljud: Oskar Wangdell

Grafik: Anna Duveskog

Förbön:

 • Ersmarkskyrkan
 • Vår systerkyrka i Eritrea. Att de ska kunna vara en frimodig kyrka trots att de lever i en diktatur. Och att de ska få många nya goda präster eftersom flera av de nuvarande är gamla.

 

Gudstjänst med nattvard – ”Livets bröd”

Predikan och celebrant: Emmeli Karlsson Lundmark

Gudstjänstledare: Lasse Palmér

Kantor: Jan-Erik Ögren

Sång: Samuel Lind

Ljud: Jakob Markgren

Grafik: Emmeli Karlsson Lundmark

Förbön:

 • Grisbackakyrkan
 • Somaliland och hjälporganisationen Warsan, som EFS stöder.
 • Vi ber också om styrka från Gud till alla som är kristna i hemlighet.  

Nattvardsgåvorna delas ut till dig som följt webbsändningen, kl 13:00-14:30 i kyrkan. Vi iakttar restriktionerna för att göra utdelandet smittsäkert. Välkommen!

Gudstjänst, ”Kampen mot ondskan”

Predikan: Bertil Johansson

Gudstjänstledare: Stefan Söderberg

Kantor: Kjell Söderberg

Sång: Anna Tobiasson, Katarina Tobiasson, Petra Tobiasson och Magnus Gripenroth

Ljud: Samuel Lind

Grafik: Anna Duveskog

Förbön:

 • Sjukhuskyrkan.
 • Vår systerkyrka i Tanzania och våra två missionärsfamiljer där, Hannes och Nora Sandahl och Carl och Marita Hasselberg.
 • Första söndagen i varje månad ber vi också för vår vänförsamling i Iringa, Tanzania

 

Gudstjänst – ”Den kämpande tron”

Predikan: Anna Ruther

Gudstjänstledare: Rickard Karlsson Lundmark

Kantor: Kristina Sturk Steinwall

Sång: David Johansson & Anders Sturk Steinwall

Missionshälsning: Carina Arvidsson

Ljud: Anders Bäckström

Grafik: Emmeli Karlsson Lundmark

Sändning: Johan Lundström

Förbön: Tomtebo EFS /Ålidhems församling, samt vår systerkyrka i Indien.

Foto/bild:John McGuire.