Gudstjänst; Försonaren

Gudstjänstledning: Torbjörn Arvidsson

Predikan: Stefan Holmström, Uppsala (f d EFS Missionsföreståndare och Tanzaniamissionär)

Kantor: 

Sång: Alice Lind

Söndagsskola

Mässa; Kärlekens väg

Gudstjänstledning: Kerstin Einemo

Predikan: Senitha Olsson

Kantor: Kjell Söderberg

Lovsång: Adam Govik

Söndagsskola: Officeren, Josefin Landmer

Förbön:

 • Vår systerkyrka i Eritrea. Att de ska få vara en frimodig kyrka trots att de lever i en diktatur. Vi ber att de ska få fram många nya goda präster och andra medarbetare eftersom flera av de nuvarande är nära pensionering.
 • Vi ber också för vår systerkyrka i Malawi. Vi ber särskilt för deras ungdomsarbete, att det ska rusta många unga för tjänst i sitt land och sin kyrka.

Ljud: Anders Bäckström

 

Gudstjänst; Det levande Ordet

Gudstjänstledning & Predikan: Torbjörn Arvidsson

Kantor: Kjell Söderberg

Sång: Kjell Tegner och Jonny Nilsson

Söndagsskola: Kvinnan vid brunnen, Sofia Karlsson

Förbön: 

 • Vi ber för Organisationen Capni som EFS stöder i det kurdiska självstyret i norra Irak, och deras hjälparbete bland kristna flyktingar och andra minoriteter som har flytt p g a IS. Hjälp dem att uthålligt kunna stödja både barn och vuxna som är på flykt så att de kan få en god framtid trots allt.

Ljud: Oskar Wangdell

 

Gudstjänst för små och stora; Nåd och tjänst

Gudstjänstledning & predikan Torbjörn Arvidsson

Medverkan: Amigos & Anna Duveskog

Kantor: Jan-Erik Ögren

Ingen Söndagsskola

Ljud: Jakob Markgren

Förbön:

 • Barn i alla länder (BIAL) – EFS arbete bland barn runt om i världen
 • Vi ber också om styrka från Gud till alla i olika länder som måste vara kristna i hemlighet.

OBS: INGET vaccinationsbevis efterfrågas

 

 

 

 

Gudstjänst; Uppenbarelsens ljus

Gudstjänstledning: Ulrika Hansson

Predikan: Mats Lindberg

Kantor: Jonathan Sundqvist

Ljud: Anders Bäckström

Söndagsskola: Bröllopsgästen, Sofia Karlsson

Förbön:

 • Vår systerkyrka i Etiopien, Mekane Yesus-kyrkan och allt deras arbete. Vi ber också om beskydd över hela landet Etiopien och de ska hitta vägar till fred och samförstånd i stället för fortsatta strider. 
 • Första söndagen i varje månad ber vi också för vår vänförsamling i Iringa, Tanzania och alla barn, unga och äldre som möts där. 

OBS: INGET vaccinationsbevis efterfrågas

 

Mässa; Jesus är vårt hopp

Gudstjänstledning, predikan & celebrant: Torbjörn Arvidsson

Kantor: Jan-Erik Ögren

Lovsång: Maja Holmgren

Söndagsskola: Johannes döparen, Josefin Landmer

Ljud: Oskar Wangdell

Förbön:

 • Vår systerkyrka i Indien. Vi ber att Gud ska hjälpa dem igenom de stora problem som covid 19 skapat. Vi ber att de ska få kraft att stå emot de hot och den förföljelse de möter allt mera av från hinduiska organisationer.  Vi ber om mod och kraft och rättrådighet för deras nyvalda kyrkostyrelse och deras nye biskop Surendra Sukka. 

OBS: INGET vaccinationsbevis efterfrågas

 

Gudstjänst; Jesus skapar tro

Gudstjänstledning: Lars Palmér

Predikan: Lena Fageús

Kantor: Kjell Söderberg

Sång: Naima Walter

Söndagsskola: Den skriftlärde, Sofia Karlsson

Ljud: Jakob Markgren

Förbön:

 • Vi ber för den kristna TV-stationen Sat 7 på Cypern som EFS stöder och som sänder program över hela Mellanöstern och når miljontals människor i arabvärlden, Iran och Turkiet som inte annars kan möta det kristna budskapet. 

Vacconationsbevis krävs

 

Missionsgudstjänst; Livets källa

Gudstjänstledning: Stefan Söderberg

Predikan: Rune Persson

Kantor: Jan-Erik Ögren

Ljud: Anders Bäckström

Förbön:

 • Vår systerkyrka i Tanzania. Vi ber för Iringa stift och speciellt deras stora arbete med TEE. Vi tackar Gud för de 205 nya evangelister i stiftet som har blivit utbildade genom TEE och sänts ut i tjänst i församlingarna. Vi ber för deras biskop Blaston Gavile, om hälsa och krafter och vishet till honom. Och vi ber för våra två missionärsfamiljer i Tanzania, Carl och Marita Hasselberg och Hannes och Nora Sandahl och och deras barn. 

Söndagsskola

 

Foto/bild:Peo Einemo.

Gudstjänst; Jesu Dop

Gudstjänstledning: Anna Tobiasson

Predikan: Bertil Johansson

Musik: Oskar Fridolfsson mfl

Ljud: Oskar Wangdell

Förbön:

 • Hjälporganisationen Warsan i Somaliland, som EFS stöder. Var med i allt deras arbete, med deras mobila sjukvårdsklinik, i stödet till skolbarnen och i deras arbete för att hjälpa internflyktingar i regionen. Vi tackar för att alla medarbetare i Warsan som var fängslade under första halvåret blev frisläppta i somras och nu kan arbeta igen. Tack för det stöd de fick både av grupper i sitt eget land och av utländska organisationer och ambassader.

Ingen söndagsskola

Foto/bild:Peo Einemo.

Trettondagsgudstjänst; Guds härlighet i Kristus

Gudstjänstledning och predikan: Torbjörn Arvidsson

Kantor: Jan-Erik Ögren

Ljud: Jakob Markgren

Förbön: 

 • Vi ber för hela EFS Internationella mission. Och vi ber om Guds ledning och vishet till vår missionssekreterare Erik Johansson och till EFS styrelse när de planerar och söker vägar för EFS framtida missionsarbete.

Ingen söndagsskola