Själavårdande samtal

Ett själavårdande samtal kan handla om personliga relationer, livets mening, tron eller tvivlet. Det kan vara ett eller flera tillfällen – upp till 10 samtal, beroende på vad du behöver.

Det måste inte vara kris för att du ska få själavård – precis som att våra kroppar behöver friskvård, behöver också själen friskvård.

Plats för omsorg om själen

När själavården äger rum med en präst skyddas det av prästens absoluta tystnadsplikt.

Vill du boka ett själavårdande samtal? Kontakta vår präst Emmeli Karlsson Lundmark.

Foto/bild:Peo Einemo.