Musikträff

Zoom

Vi samtalar och tar del av undervisning gällande musikens verkan i gudstjänsten. Alla som vill delta är välkomna!