Gudstjänster

Gudstjänster – varför och hur?

kors, händer, Jesus

Söndag @ 11 – Gudstjänst

Söndagen är Guds dag, en helig dag. Då inbjuds vi att göra plats i livet och tiden för det vi kallar gudstjänst. Gudstjänst betyder i praktiken att dela gemenskap, lovsjunga och tillbe Gud, lyssna till Guds ord och ta emot nattvarden. Du är självklart välkommen till våra gudstjänster, oavsett vem du är och var du kommer ifrån.

Vi följer en klassisk gudstjänstordning med budskapet i centrum, och det är lätt att följa med eftersom texter och sånger projiceras på väggen. Musiken kommer från olika traditioner – psalmer, lovsånger, jazz, visa – och vi följer oftast kyrkoårets rytm och budskap.

Ungefär varannan söndag delar vi nattvardens bröd och vin, då vi firar mässa, som leds av präst. Vi följer Svenska kyrkans ordning.

Nästan varje söndag har vi söndagsskola för barn i åldern 3-8 år.

Efter gudstjänsten är du välkommen till kyrkfika.

Under pågående pandemi har våra gudstjänster tillfälligt flyttat till YouTube. Kyrkfikat finns på Zoom.

Lördag @ 19 – Hållplats Vasa

Vasakyrkan har i årtionden varit en samlingsplats för ungdomar och unga vuxna, och ett antal lördagar per termin bjuder vi in till gudstjänst med tydlig ungdomlig och samtida prägel, även om alla naturligtvis är välkomna.

Gudstjänsten leds av ungdomsledare. Lovsången är innerlig och enkel, och budskapet är lika klassiskt som fräscht. Efter gudstjänsten är det fika.

Under pågående pandemi har Hållplats Vasa paus.

Måndag @ 13:00 eller @18:30 – Vasaträff

Måndagar (varannan vecka dagtid, varannan vecka kvällstid) finns chansen att ta del av gemenskap och ett blandat program – livsberättelser, föredrag, körsång eller liknande. Fika, sång och en kort andakt eller predikan ingår alltid. De gåvor som skänks i samband med dessa träffar går till missionen.

Under pågående pandemi har Vasaträffarna paus.

Kommande gudstjänster

Långfredagsgudstjänst

Vasakyrkan, kyrksalen Vasagatan 12, Umeå

Predikan: Moa Beak

Gudstjänstledare: Emmeli Karlsson Lundmark

Kantor: Erik Wäcklén

Solist: Anna Duveskog

Mässa, ”Kristus är Uppstånden”

Vasakyrkan, kyrksalen Vasagatan 12, Umeå
Virtual Evenemang

Predikan: Emmeli Karlsson Lundmark

Gudstjänstledare: Anna Duveskog

Celebrant: Emmeli Karlsson Lundmark

Kantor: Kristina Sturk Steinwall

Sång: Kristina Sturk Steinwall med sångensemble

Gudstjänst, ”Påskens vittnen”

Vasakyrkan, kyrksalen Vasagatan 12, Umeå
Virtual Evenemang

Predikant: Emmeli Karlsson Lundmark
Gudstjänstledare: Inga-Lis Andersson
Kantor: Oscar Fridolfsson
Musik: Oscar Fridolfsson mfl

Gudstjänst, ”Den Gode Herden”

Vasakyrkan, kyrksalen Vasagatan 12, Umeå
Virtual Evenemang

Predikan: Emmeli Karlsson Lundmark Gudstjänstledare: Ida Rickardsson Kantor: Rickard Karlsson Lundmark Sång: Great Joy Ljud: Oskar Wangdell Grafik: Anna Duveskog Förbön: 

Gudstjänst, ”Vägen till Livet”

Vasakyrkan, kyrksalen Vasagatan 12, Umeå
Virtual Evenemang

Predikan: Magnus Persson Gudstjänstledare: Donald Duveskog Kantor: Kjell Söderberg Lovsångsteam: Elin Lindgren mfl Ljud: Anders Bäckström Grafik: Rickard Karlsson Lundmark Förbön:   

Mässa, ”Att Växa i Tro”

Vasakyrkan, kyrksalen Vasagatan 12, Umeå
Virtual Evenemang

Predikan: Rickard Karlsson Lundmark Gudstjänstledare: Kerstin Einemo Celebrant: Emmeli Karlsson Lundmark Kantor: Kjell Söderberg Sång: Vasakyrkans kör Ljud: Samuel Lind