Givande

Vasakyrkans ekonomi är till stor del beroende av gåvor från medlemmar och andra. Gåvorna ska täcka lönerna för anställda och kostnaderna för den verksamhet Vasakyrkan driver. Förutom de kostnader vår förening har skickar vi också vidare medel till EFS Västerbottens och EFS riks verksamheter samt till andra projekt. Varje år samlar Vasakyrkan in ca 2 miljoner kronor.

Vasakyrkan vill sprida det glada budskapet, Evangeliet, om Jesus Kristus, till fler människor. Vill du vara med och hjälpa till? Detta kan du göra genom att engagera dig i vår förening, genom att bli medlem och genom att hjälpa till med ett ekonomiskt bidrag.

Alla gåvor på alla möjliga sätt är välkomna!

Vasakyrkans bankgironummer är 760-1271.

Vill du ha ett mer regelbundet givande kan du lägga upp en automatisk överföring från ditt bankkonto till Vasakyrkans bankkonto. Vasakyrkan använder sig av Swedbank och har kontonummer 8420-2-513 262 818-0.

Det regelbundna givande är väldigt värdefullt för Vasakyrkan, då utgifterna också kommer regelbundet.

Om du vill ge regelbundet till Vasakyrkan kan du ladda ner följande dokument som du kan fylla i och lämna antingen till din egen bank eller till någon mötesvärd eller anställd i Vasakyrkan.