Alpha online

Vi tänkte utforska livets stora frågor! Vill du vara med? 

Varje tillfälle inleds med en kort film, därefter ställer vi frågor och samtalar tillsammans i gruppen. Varje träff har ett tema, t.ex: Vad är meningen med allt? Hur ska jag kunna tro? Vem är Jesus?  

Alla är välkomna men kursen är särskilt anpassad för den som inte är en van kyrkobesökare.

Vi ses på Zoom, onsdagkvällar, kl 19:30, under 1-1,5h. Alpha online är gratis. Förhoppningen är att kunna starta i slutet av februari 2021. För anmälan eller frågor, kontakta vår präst Emmeli. Anmäl dig senast den 19 februari.